Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

splavne_na_vodackych_akcich [26.09.2013 11:38]
bobr vytvořeno
splavne_na_vodackych_akcich [26.09.2013 11:40] (aktuální)
bobr
Řádek 13: Řádek 13:
  * zajistit úklid po akci   * zajistit úklid po akci
-Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňujeme, že v tomto případě platíme službu. +**Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňujeme, že v tomto případě platíme službu.**