Toto je starší verze dokumentu!


Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

doubrava-zam2018 [31.08.2018 19:08]
bobr
doubrava-zam2018 [18.10.2018 10:13] (aktuální)
bobr
Řádek 3: Řádek 3:
<body> <body>
<p> <p>
-  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci, není zatím potvrzena manipulace na VD Pařížov!!</strong></p>+  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci, je akce Zamykání Doubravy 2018 zrušena!</strong></p>
</body> </body>
</html> </html>